Otrzymując od nas szybką i mądrą poradę odzyskujesz spokój swego umysłu

Ceny

Kancelaria wynagrodzenie swoje każdorazowo ustala indywidualnie w oparciu o rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września z 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163.1348 z późn. zmianami) oraz w zależności na stopnia zawiłości sprawy, czasu i zaangażowania potrzebnego do jej prowadzenia.

wynagrodzenie zryczałtowane

  • wynagrodzenie jest ściśle określone w umowie, poprzez ustalenie konkretnej kwoty należnej za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie określonych czynności, objętych zakresem zlecenia;

wynagrodzenie godzinowe

  • umowa określa stawkę za godzinę pracy adwokata a wysokość wynagrodzenia w danej sytuacji zależy od ilości czasu wymaganego na wykonanie zlecenia; system ten może być stosowany wówczas gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac koniecznych dla wykonania konkretnego zlecenia

Honorarium jednorazowej porady prawnej w kancelarii ustalany jest ryczałtowo. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy koszt udzielonej pomocy prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.